Nanošenje antifoulinga i izmjena cink anoda

Nakon faze podizanja plovila, slijedi visokotlačno pranje podvodnog dijela, te viziranje plovila na mjesto gdje se vrše ostali radovi, te uzemljenje plovila i postavljanje ulaznih skala.
Zatim slijedi brušenje podvodnog dijela plovila te priprema za nanošenje antifouling premaza.

Prilikom završetka brušenja podvodnog dijela, podvodni dio plovila se detaljno pregledava kako bih se uočila eventualna oštečenja ili curenja.

Prilikom brušenja podvodnog dijela plovila, obavezno se čište i podmazuju svi podvodni otvori od ventila, te se rastavljaju i čiste propeleri od bow i stern thrustera ukoliko ih plovilo ima ugrađene.

Brušenje podvodnog dijela uključuje i brušenje te čišćenje svih metalnih dijelova , kao što su osovine, propeleri, nosaći osovina, kormila, flapsovi, konstrukcije hidraulučnih platformi i sl.

Također se uvijek prilikom kontrole podvodnog dijela plovila, pregledavaju zračnost ležajeva osovina u nosačima osovina (škrokovima) te na bukulama, kao i kontrola da li postoje znakovi curenja mora na bukuli.

Nakon završene kontrole i pregleda te samog brušenja kompletnog podvodnog dijela plovila, slijedi odmaščivanje podvodnog trupa i metalnih dijelova, te se nakon te faze nanosi antifouling na podvodni trup, te posebni antifouling na metalne dijelove nakon što se predhodno nanese primer podloga .
Također vršimo sanaciju oštećenja na trupu plovila, kao i uklanjanje naslaga starih premaza antifoulinga te stare boje na trupu te sanaciju i zaštitu postupkom koji je propisan za zaštićivanje podvodnog dijela plovila.
Vršimo i sanaciju osmoze na plastičnim plovilima.

Nakon završenog nanošenja antifoulinga na podvodnom dijelu plovila, slijedi ugradnja novih cink protektora na za to predviđena mjesta.

Prilikom montaže novih cink protektora, mjesto na koje se cink protektor ugrađuje, predhodno se izbrusi do metalnog sjaja te se cink protektor montira direktno na metalnu površinu, kako bih postigao pravilan efekt zaštitne.

Ovisno o vrsti materijala gradnje i tipu plovila, određuje se vrsta cink protektora, te katodna zaštita, a preporučujemo da se dostavi plan katodne zaštite koju proizvođač daje s plovilom.

Također je vrlo važno pregledati spojeve kabela koji provode katodnu zaštitu unutarnjih dijelova plovila, kako bih zaštita od galvanskih struja bila pravilna.

Pri nabavci i ugradnji uvijek koristimo odobrene proizvođače cink protektora.