Brušenje podvodnog dijela

 

Brušenje podvodnog plovila vršimo na nekoliko načina.

Ponajviše ovisi o materijalu gradnje plovila, tipu plovila, te tipu i vrsti antifoulinga koja se već nalazi na plovilu, ako plovilo nije novo.

Ukoliko se radi o plastičnom plovilu sa tvrdim antifoulingom, tada se predhodni sloj antifoulinga nakon podvodnog pranja, lagano matira vibracisko-rotacijonom brusilicom sa papirom od 80-100 broja granulacije, te se podvodni dio detaljno odmaščuje.

Ukoliko se radi o plastičnom plovilu sa samopolirajučim(mekanim) tipom antifoulinga, tada se predhodni sloj antifoulinga nakon podvodnog pranja, lagano matira vibracisko-rotacijonom brusilicom , a ponekad i ručno sa papirom 150-200 broja granulacije , te se isti detaljno odmaščuje.

Kod aluminijskij brodica također koristimo istu tehniku, samo se koristi brusni papir za aluminij.

Kod svakog brušenja koristimo atestirane strojeve za brušenje i pripadajuče im usisivače.